#ThreeJS 3d Models - Работа с 3D моделями формата obj